ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสมอทอง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
12
19
1
อบ.3
7
13
20
1
รวม อบ.
14
25
39
2
ป.1
15
12
27
1
ป.2
11
13
24
1
ป.3
10
14
24
1
ป.4
13
21
34
1
ป.5
13
12
25
1
ป.6
17
20
37
1
รวมประถม
79
92
171
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
93
117
210
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...