ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
9
17
1
อบ.3
8
7
15
1
รวม อบ.
16
16
32
2
ป.1
5
10
15
1
ป.2
5
2
7
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
5
3
8
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
4
10
14
1
รวมประถม
42
40
82
6
ม.1
7
2
9
1
ม.2
14
1
15
1
ม.3
7
6
13
1
รวมมัธยมต้น
28
9
37
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
86
65
151
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...