ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านตลิ่งสูง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
8
10
18
1
รวม อบ.
13
14
27
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
5
10
15
1
ป.3
5
2
7
1
ป.4
13
4
17
1
ป.5
4
3
7
1
ป.6
10
10
20
1
รวมประถม
45
36
81
6
ม.1
4
9
13
1
ม.2
7
2
9
1
ม.3
10
1
11
1
รวมมัธยมต้น
21
12
33
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
62
141
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...