ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ปีการศึกษา 2560

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
35
35
70
2
ม.2
47
51
98
3
ม.3
24
44
68
3
รวมมัธยมต้น
106
130
236
8
ม.4
36
46
82
2
ม.5
26
44
70
2
ม.6
25
25
50
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
87
115
202
6
รวมทั้งหมด
193
245
438
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560

Loading...