ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนการุ้งวิทยาคม ปีการศึกษา 2561

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
0
0
0
0
อบ.3
0
0
0
0
รวม อบ.
0
0
0
0
ป.1
0
0
0
0
ป.2
0
0
0
0
ป.3
0
0
0
0
ป.4
0
0
0
0
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
0
0
0
0
ม.1
47
31
78
2
ม.2
42
40
82
3
ม.3
33
45
78
3
รวมมัธยมต้น
122
116
238
8
ม.4
21
38
59
2
ม.5
31
36
67
2
ม.6
24
38
62
2
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
76
112
188
6
รวมทั้งหมด
198
228
426
14
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

Loading...