ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
8
23
1
อบ.3
15
17
32
1
รวม อบ.
30
25
55
2
ป.1
21
8
29
1
ป.2
17
8
25
1
ป.3
24
19
43
1
ป.4
23
19
42
1
ป.5
26
13
39
1
ป.6
19
22
41
1
รวมประถม
130
89
219
6
ม.1
28
13
41
1
ม.2
20
15
35
1
ม.3
23
11
34
1
รวมมัธยมต้น
71
39
110
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
231
153
384
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...