ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
10
8
18
1
อบ.2
7
10
17
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
21
22
43
3
ป.1
3
6
9
1
ป.2
7
4
11
1
ป.3
3
2
5
1
ป.4
6
4
10
1
ป.5
6
8
14
1
ป.6
5
6
11
1
รวมประถม
30
30
60
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
51
52
103
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...