ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านชัยภูมิ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
19
8
27
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
9
7
16
1
ป.3
14
3
17
1
ป.4
7
8
15
1
ป.5
11
11
22
1
ป.6
20
11
31
1
รวมประถม
70
49
119
6
ม.1
9
5
14
1
ม.2
8
9
17
1
ม.3
8
8
16
1
รวมมัธยมต้น
25
22
47
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
114
79
193
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...