ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
35
25
60
2
อบ.3
34
27
61
2
รวม อบ.
69
52
121
4
ป.1
29
30
59
2
ป.2
31
23
54
2
ป.3
31
18
49
2
ป.4
32
30
62
2
ป.5
35
30
65
2
ป.6
38
39
77
2
รวมประถม
196
170
366
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
265
222
487
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...