ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชาสันติภาพ (วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
16
8
24
1
อบ.3
15
6
21
1
รวม อบ.
31
14
45
2
ป.1
18
16
34
1
ป.2
15
15
30
1
ป.3
13
15
28
1
ป.4
14
15
29
1
ป.5
9
18
27
1
ป.6
12
16
28
1
รวมประถม
81
95
176
6
ม.1
18
17
35
1
ม.2
15
18
33
1
ม.3
19
10
29
1
รวมมัธยมต้น
52
45
97
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
164
154
318
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...