ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
5
9
1
อบ.2
8
8
16
1
อบ.3
9
6
15
1
รวม อบ.
21
19
40
3
ป.1
14
7
21
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
12
5
17
1
ป.4
7
9
16
1
ป.5
3
3
6
1
ป.6
4
13
17
1
รวมประถม
46
44
90
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
67
63
130
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...