ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนสมอ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
0
2
1
อบ.3
3
8
11
1
รวม อบ.
5
8
13
2
ป.1
3
4
7
1
ป.2
4
1
5
1
ป.3
5
7
12
1
ป.4
3
5
8
1
ป.5
3
5
8
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
23
24
47
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
28
32
60
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...