ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
9
18
1
อบ.3
11
10
21
1
รวม อบ.
20
19
39
2
ป.1
18
6
24
2
ป.2
19
17
36
2
ป.3
19
14
33
2
ป.4
22
16
38
2
ป.5
23
13
36
1
ป.6
19
22
41
2
รวมประถม
120
88
208
11
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
107
247
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...