ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
4
8
1
อบ.2
10
8
18
1
อบ.3
14
6
20
1
รวม อบ.
28
18
46
3
ป.1
19
15
34
2
ป.2
21
17
38
2
ป.3
23
19
42
2
ป.4
25
14
39
1
ป.5
20
23
43
1
ป.6
25
19
44
1
รวมประถม
133
107
240
9
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
161
125
286
12
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...