ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
6
12
1
อบ.3
10
15
25
1
รวม อบ.
16
21
37
2
ป.1
20
15
35
1
ป.2
20
21
41
1
ป.3
20
12
32
1
ป.4
14
16
30
1
ป.5
9
14
23
1
ป.6
17
9
26
1
รวมประถม
100
87
187
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
108
224
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...