ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
14
23
1
อบ.3
17
12
29
1
รวม อบ.
26
26
52
2
ป.1
22
19
41
2
ป.2
20
15
35
2
ป.3
13
17
30
1
ป.4
10
14
24
1
ป.5
18
10
28
1
ป.6
6
10
16
1
รวมประถม
89
85
174
8
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
115
111
226
10
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...