ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
37
26
63
2
อบ.3
25
35
60
2
รวม อบ.
62
61
123
4
ป.1
30
29
59
2
ป.2
30
30
60
2
ป.3
29
33
62
2
ป.4
24
38
62
2
ป.5
29
33
62
2
ป.6
27
30
57
2
รวมประถม
169
193
362
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
231
254
485
16
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...