ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสาธิต ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
32
28
60
2
อบ.3
38
26
64
2
รวม อบ.
70
54
124
4
ป.1
27
37
64
2
ป.2
30
31
61
2
ป.3
30
31
61
2
ป.4
27
34
61
2
ป.5
23
37
60
2
ป.6
28
32
60
2
รวมประถม
165
202
367
12
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
235
256
491
16
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...