ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
1
1
1
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
2
1
3
1
รวม อบ.
2
3
5
3
ป.1
1
0
1
1
ป.2
0
0
0
0
ป.3
4
1
5
1
ป.4
2
3
5
1
ป.5
0
0
0
0
ป.6
0
0
0
0
รวมประถม
7
4
11
3
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
9
7
16
6
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...