ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดคูยาง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
51
52
103
3
อบ.3
62
55
117
3
รวม อบ.
113
107
220
6
ป.1
93
109
202
6
ป.2
113
123
236
6
ป.3
121
108
229
6
ป.4
131
116
247
6
ป.5
106
141
247
6
ป.6
136
131
267
6
รวมประถม
700
728
1,428
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
813
835
1,648
42
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...