ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
23
37
60
2
อบ.2
61
54
115
4
อบ.3
57
60
117
4
รวม อบ.
141
151
292
10
ป.1
117
102
219
6
ป.2
109
103
212
6
ป.3
83
105
188
6
ป.4
101
115
216
6
ป.5
86
81
167
6
ป.6
80
112
192
6
รวมประถม
576
618
1,194
36
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
717
769
1,486
46
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...