ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
2
9
11
1
อบ.2
0
1
1
1
อบ.3
3
2
5
1
รวม อบ.
5
12
17
3
ป.1
14
10
24
1
ป.2
14
12
26
1
ป.3
10
8
18
1
ป.4
15
9
24
1
ป.5
12
10
22
1
ป.6
12
11
23
1
รวมประถม
77
60
137
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
82
72
154
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...