ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านลำมะโกรก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
13
8
21
1
อบ.2
14
9
23
1
อบ.3
12
11
23
1
รวม อบ.
39
28
67
3
ป.1
19
13
32
1
ป.2
19
8
27
1
ป.3
17
17
34
1
ป.4
17
13
30
1
ป.5
19
12
31
1
ป.6
21
16
37
1
รวมประถม
112
79
191
6
ม.1
19
12
31
2
ม.2
29
26
55
2
ม.3
38
22
60
2
รวมมัธยมต้น
86
60
146
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
237
167
404
15
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...