ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโขมงหัก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
5
6
11
1
อบ.2
7
3
10
1
อบ.3
11
9
20
1
รวม อบ.
23
18
41
3
ป.1
5
6
11
1
ป.2
8
12
20
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
14
5
19
1
ป.5
12
6
18
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
55
41
96
6
ม.1
9
3
12
1
ม.2
4
10
14
1
ม.3
7
9
16
1
รวมมัธยมต้น
20
22
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
98
81
179
12
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...