ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
10
5
15
1
อบ.3
14
14
28
1
รวม อบ.
24
19
43
2
ป.1
14
8
22
1
ป.2
8
4
12
1
ป.3
15
11
26
1
ป.4
16
9
25
1
ป.5
11
12
23
1
ป.6
13
12
25
1
รวมประถม
77
56
133
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
101
75
176
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...