ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
2
9
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
14
10
24
2
ป.1
8
7
15
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
6
6
12
1
ป.5
6
9
15
1
ป.6
11
6
17
1
รวมประถม
48
38
86
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
48
110
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...