ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
4
6
1
อบ.3
5
3
8
1
รวม อบ.
7
7
14
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
6
7
13
1
ป.3
11
7
18
1
ป.4
9
8
17
1
ป.5
8
4
12
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
47
38
85
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
54
45
99
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...