ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
8
10
1
อบ.3
16
10
26
1
รวม อบ.
18
18
36
2
ป.1
9
6
15
1
ป.2
8
8
16
1
ป.3
12
9
21
1
ป.4
11
15
26
1
ป.5
10
10
20
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
60
55
115
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
73
151
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...