ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
11
5
16
1
รวม อบ.
16
9
25
2
ป.1
6
3
9
1
ป.2
3
5
8
1
ป.3
2
5
7
1
ป.4
5
2
7
1
ป.5
5
5
10
1
ป.6
9
9
18
1
รวมประถม
30
29
59
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
46
38
84
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...