ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านมอสมบัติ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
14
7
21
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
20
15
35
2
ป.1
14
7
21
1
ป.2
4
9
13
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
9
11
20
1
ป.5
12
14
26
1
ป.6
13
10
23
1
รวมประถม
63
56
119
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
83
71
154
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...