ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
6
15
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
15
14
29
2
ป.1
10
7
17
1
ป.2
13
6
19
1
ป.3
14
8
22
1
ป.4
8
8
16
1
ป.5
12
14
26
1
ป.6
8
4
12
1
รวมประถม
65
47
112
6
ม.1
10
13
23
1
ม.2
11
12
23
1
ม.3
11
10
21
1
รวมมัธยมต้น
32
35
67
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
96
208
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...