ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองรี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
9
13
22
1
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
6
8
14
1
รวม อบ.
20
27
47
3
ป.1
10
3
13
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
6
8
14
1
ป.4
9
5
14
1
ป.5
8
6
14
1
ป.6
3
6
9
1
รวมประถม
42
33
75
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
62
60
122
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...