ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
5
8
1
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
4
4
8
1
รวม อบ.
12
15
27
3
ป.1
8
6
14
1
ป.2
2
5
7
1
ป.3
6
3
9
1
ป.4
4
4
8
1
ป.5
8
3
11
1
ป.6
5
2
7
1
รวมประถม
33
23
56
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
45
38
83
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...