ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
12
5
17
1
อบ.3
7
11
18
1
รวม อบ.
19
16
35
2
ป.1
11
6
17
1
ป.2
11
6
17
1
ป.3
14
3
17
1
ป.4
8
7
15
1
ป.5
5
12
17
1
ป.6
4
7
11
1
รวมประถม
53
41
94
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
72
57
129
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...