ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
4
5
9
1
รวม อบ.
6
8
14
2
ป.1
5
4
9
1
ป.2
7
6
13
1
ป.3
4
1
5
1
ป.4
5
8
13
1
ป.5
12
5
17
1
ป.6
14
9
23
1
รวมประถม
47
33
80
6
ม.1
26
20
46
2
ม.2
24
20
44
2
ม.3
13
27
40
2
รวมมัธยมต้น
63
67
130
6
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
116
108
224
14
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...