ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
11
20
1
อบ.3
10
4
14
1
รวม อบ.
19
15
34
2
ป.1
9
8
17
1
ป.2
10
7
17
1
ป.3
12
4
16
1
ป.4
5
1
6
1
ป.5
9
4
13
1
ป.6
4
5
9
1
รวมประถม
49
29
78
6
ม.1
10
8
18
1
ม.2
5
10
15
1
ม.3
13
6
19
1
รวมมัธยมต้น
28
24
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
96
68
164
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...