ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
9
5
14
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
18
15
33
2
ป.1
6
6
12
1
ป.2
17
10
27
1
ป.3
11
8
19
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
8
8
16
1
ป.6
14
23
37
1
รวมประถม
64
68
132
6
ม.1
9
4
13
1
ม.2
8
8
16
1
ม.3
14
14
28
1
รวมมัธยมต้น
31
26
57
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
113
109
222
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...