ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
10
11
21
1
รวม อบ.
15
17
32
2
ป.1
6
7
13
1
ป.2
6
9
15
1
ป.3
10
9
19
1
ป.4
8
13
21
1
ป.5
11
15
26
1
ป.6
7
11
18
1
รวมประถม
48
64
112
6
ม.1
11
12
23
1
ม.2
5
18
23
1
ม.3
18
15
33
1
รวมมัธยมต้น
34
45
79
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
97
126
223
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...