ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
4
9
1
อบ.3
7
8
15
1
รวม อบ.
12
12
24
2
ป.1
5
8
13
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
15
10
25
1
ป.4
11
7
18
1
ป.5
13
4
17
1
ป.6
12
10
22
1
รวมประถม
62
47
109
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
74
59
133
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...