ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
6
10
1
อบ.3
8
4
12
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
4
8
12
1
ป.2
6
11
17
1
ป.3
3
10
13
1
ป.4
6
8
14
1
ป.5
5
7
12
1
ป.6
10
4
14
1
รวมประถม
34
48
82
6
ม.1
13
9
22
1
ม.2
11
7
18
1
ม.3
9
3
12
1
รวมมัธยมต้น
33
19
52
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
79
77
156
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...