ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนประชารัฐพัฒนา ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
5
10
1
อบ.3
13
14
27
1
รวม อบ.
18
19
37
2
ป.1
16
3
19
1
ป.2
8
9
17
1
ป.3
6
12
18
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
8
9
17
1
ป.6
11
14
25
1
รวมประถม
60
56
116
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
78
75
153
8
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...