ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนโก ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
0
5
5
1
รวม อบ.
1
8
9
2
ป.1
7
2
9
1
ป.2
5
0
5
1
ป.3
1
2
3
1
ป.4
2
1
3
1
ป.5
1
2
3
1
ป.6
3
1
4
1
รวมประถม
19
8
27
6
ม.1
5
1
6
1
ม.2
6
0
6
1
ม.3
4
2
6
1
รวมมัธยมต้น
15
3
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
19
54
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...