ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโนนโก ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
1
3
4
1
รวม อบ.
3
6
9
2
ป.1
1
5
6
1
ป.2
6
1
7
1
ป.3
5
0
5
1
ป.4
1
2
3
1
ป.5
2
1
3
1
ป.6
0
2
2
1
รวมประถม
15
11
26
6
ม.1
6
0
6
1
ม.2
5
1
6
1
ม.3
6
0
6
1
รวมมัธยมต้น
17
1
18
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
35
18
53
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...