ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนสหวิทยาคม ปีการศึกษา 2562

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
5
6
11
1
อบ.3
6
6
12
1
รวม อบ.
11
12
23
2
ป.1
9
9
18
1
ป.2
6
8
14
1
ป.3
11
5
16
1
ป.4
16
6
22
1
ป.5
10
9
19
1
ป.6
7
7
14
1
รวมประถม
59
44
103
6
ม.1
13
12
25
1
ม.2
16
18
34
1
ม.3
9
10
19
1
รวมมัธยมต้น
38
40
78
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
108
96
204
11
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

Loading...