ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านทรงธรรม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
6
9
15
1
อบ.3
7
10
17
1
รวม อบ.
13
19
32
2
ป.1
15
15
30
1
ป.2
15
13
28
1
ป.3
19
11
30
1
ป.4
20
8
28
1
ป.5
14
14
28
1
ป.6
17
11
28
1
รวมประถม
100
72
172
6
ม.1
14
18
32
1
ม.2
19
15
34
1
ม.3
14
22
36
1
รวมมัธยมต้น
47
55
102
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
160
146
306
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...