ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
1
3
1
อบ.3
10
9
19
1
รวม อบ.
12
10
22
2
ป.1
5
7
12
1
ป.2
6
15
21
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
13
8
21
1
ป.5
14
7
21
1
ป.6
10
13
23
1
รวมประถม
56
61
117
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
68
71
139
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...