ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านเทพนคร ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
2
3
5
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
11
13
24
2
ป.1
11
10
21
1
ป.2
6
5
11
1
ป.3
8
6
14
1
ป.4
11
9
20
1
ป.5
14
8
22
1
ป.6
12
3
15
1
รวมประถม
62
41
103
6
ม.1
12
3
15
1
ม.2
13
5
18
1
ม.3
14
9
23
1
รวมมัธยมต้น
39
17
56
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
112
71
183
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...