ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
15
12
27
1
อบ.3
14
13
27
1
รวม อบ.
29
25
54
2
ป.1
16
15
31
1
ป.2
11
12
23
1
ป.3
17
8
25
1
ป.4
10
13
23
1
ป.5
9
15
24
1
ป.6
15
8
23
1
รวมประถม
78
71
149
6
ม.1
9
12
21
1
ม.2
13
19
32
1
ม.3
14
3
17
1
รวมมัธยมต้น
36
34
70
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
143
130
273
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...