ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
4
1
5
1
อบ.3
2
3
5
1
รวม อบ.
6
4
10
2
ป.1
7
5
12
1
ป.2
10
2
12
1
ป.3
4
8
12
1
ป.4
11
3
14
1
ป.5
5
3
8
1
ป.6
6
4
10
1
รวมประถม
43
25
68
6
ม.1
8
14
22
1
ม.2
18
4
22
1
ม.3
13
8
21
1
รวมมัธยมต้น
39
26
65
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
88
55
143
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...