ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
7
5
12
1
อบ.3
9
8
17
1
รวม อบ.
16
13
29
2
ป.1
13
9
22
1
ป.2
5
9
14
1
ป.3
13
5
18
1
ป.4
11
2
13
1
ป.5
7
10
17
1
ป.6
10
7
17
1
รวมประถม
59
42
101
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
75
55
130
8
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...