ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
7
3
10
1
อบ.2
3
3
6
1
อบ.3
7
3
10
1
รวม อบ.
17
9
26
3
ป.1
5
7
12
1
ป.2
8
7
15
1
ป.3
7
2
9
1
ป.4
6
7
13
1
ป.5
11
8
19
1
ป.6
7
9
16
1
รวมประถม
44
40
84
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
61
49
110
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...