ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
8
3
11
1
อบ.3
6
9
15
1
รวม อบ.
14
12
26
2
ป.1
13
7
20
1
ป.2
9
16
25
1
ป.3
8
11
19
1
ป.4
7
7
14
1
ป.5
10
6
16
1
ป.6
11
8
19
1
รวมประถม
58
55
113
6
ม.1
7
8
15
1
ม.2
8
6
14
1
ม.3
4
9
13
1
รวมมัธยมต้น
19
23
42
3
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
91
90
181
11
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...