ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
21
13
34
2
อบ.3
25
11
36
2
รวม อบ.
46
24
70
4
ป.1
16
13
29
1
ป.2
13
21
34
1
ป.3
17
15
32
1
ป.4
16
17
33
1
ป.5
14
13
27
1
ป.6
18
21
39
1
รวมประถม
94
100
194
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
140
124
264
10
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...