ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
3
6
9
1
อบ.2
3
6
9
1
อบ.3
9
10
19
1
รวม อบ.
15
22
37
3
ป.1
34
33
67
3
ป.2
50
37
87
3
ป.3
44
45
89
3
ป.4
46
52
98
3
ป.5
62
53
115
3
ป.6
42
65
107
3
รวมประถม
278
285
563
18
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
293
307
600
21
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...