ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
1
3
4
1
อบ.3
5
6
11
1
รวม อบ.
6
9
15
2
ป.1
1
3
4
1
ป.2
5
4
9
1
ป.3
2
8
10
1
ป.4
10
6
16
1
ป.5
19
11
30
1
ป.6
20
13
33
1
รวมประถม
57
45
102
6
ม.1
27
16
43
2
ม.2
25
10
35
1
ม.3
27
17
44
2
รวมมัธยมต้น
79
43
122
5
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
142
97
239
13
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...