ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก
ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดโพธาราม ปีการศึกษา 2563

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
4
3
7
1
อบ.2
3
4
7
1
อบ.3
1
2
3
1
รวม อบ.
8
9
17
3
ป.1
3
6
9
1
ป.2
2
4
6
1
ป.3
7
3
10
1
ป.4
9
2
11
1
ป.5
2
0
2
1
ป.6
6
7
13
1
รวมประถม
29
22
51
6
ม.1
0
0
0
0
ม.2
0
0
0
0
ม.3
0
0
0
0
รวมมัธยมต้น
0
0
0
0
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
37
31
68
9
ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฏาคม 2563

Loading...